Klachten

Alles draait om de tevredenheid van onze klanten!

Bij Ledverlichtingvoordeel.nl draait alles om de tevredenheid van onze klanten. Mocht u toch klachten hebben over de website, ons assortiment, onze informatieverstrekking of over onze service, laat het ons dan weten. U kunt uw klacht richten aan de afdeling klantenservice. U krijgt altijd binnen 2 werkdagen uitsluitsel over uw klacht.

Geschillencommissie Webshop

Mocht onze reactie niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van het Webshop Keurmerk (Geschillencommissie Webshop) waarbij Vuurkorfwinkel.nl is aangesloten. Adresgegevens: Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Geschillencommissie Algemeen

Elke lidstaat binnen de EU is verplicht om te zorgen voor een ‘vangnetcommissie’. In Nederland is dit de Geschillencommissie Algemeen (via sgc.nl). Wanneer er bij hen een klacht binnenkomt van een consument, nemen zij contact op met de desbetreffende webwinkel.

Europese ODR Platform

Daarnaast verwijzen wij als webwinkel nog graag naar het Europese ODR platform. Vanaf één centraal punt kan de consument klachten indienen over elke webwinkel, waar in de EU dan ook. De geschillen-commissie waarnaar wordt doorgeleid, hanteert verder gewoon haar eigen procedurevoorschriften, met inbegrip van de kostenregeling.

U heeft als consument bij aangesloten webwinkels dus drie opties: U kunt in ons geval rechtstreeks bij de aangesloten geschillencommissie Webshop terecht, maar u kunt uw geschil ook bij de Geschillencommissie Algemeen of op het ODR platform melden, waarna dit platform ervoor zorgt dat u alsnog bij de juiste, aangesloten geschillencommissie terecht komt.

Met betrekking tot klachten willen wij graag nog het volgende aangeven:

•   Iedere klacht nemen wij serieus!
•   Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld
•   Op grond van uw klacht wordt actie ondernomen
•   U ontvangt binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw klacht uitsluitsel over de te volgen procedure